bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Ośrodka,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Ośrodka.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.Opublikował: Dariusz Śnieżek
Publikacja dnia: 30.09.2013
Podpisał: Dariusz Śnieżek
Dokument z dnia: 30.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 497