bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Program wspierania rodzin wielodzietnych

Karta DUŻEJ RODZINY 3+ skierowana jest do wszystkich dynowskich rodzin posiadających 3 i więcej dzieci i jest elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Miejskiej Dynów, który daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowaniu pozytywnego jej wizerunku.

Karta DUŻEJ RODZINY 3+ upoważniać będzie do:

  • zwolnienia z odpłatności za śmieci od 3 dziecka po 100% na każde dziecko, tylko w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na warunkach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Dynów;
  • umożliwienia dzieciom korzystania ze świadczeń w przedszkolu wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz mających charakter usług opiekuńczo - bytowych poprzez zastosowanie 20% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.


Karta wydawana będzie na okres jednego roku.

Uchwała Nr XXXVIII/221/13 Rady Miasta Dynów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Dynów - plik uchwały

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 3+ - plik pdfOpublikował: Dariusz Śnieżek
Publikacja dnia: 04.03.2014
Podpisał: Dariusz Śnieżek
Dokument z dnia: 04.03.2014
Dokument oglądany razy: 4 685