bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Modernizacja strony

Uchwały

Uchwała Nr XL/228/14 Rady Miasta Dynów z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - plik uchwały


Uchwała Nr XXXVIII/220/13 Rady Miasta Dynów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2014 - plik uchwały


Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016 - plik programu


Uchwała Nr XLII/237/14 Rady Miasta Dynów z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 - plik uchwały


Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 - plik programu Opublikował: Dariusz Śnieżek
Publikacja dnia: 05.03.2014
Podpisał: Dariusz Śnieżek
Dokument z dnia: 04.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 920