bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Modernizacja strony

Uchwały i zarządzenia

Uchwała Nr XL/228/14 Rady Miasta Dynów z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - plik uchwały

Zarządzenie Nr 6/13 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie z dnia 27.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie - plik zarządzenia

Regulamin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie – plik regulaminuOpublikował: Dariusz Śnieżek
Publikacja dnia: 04.03.2014
Podpisał: Dariusz Śnieżek
Dokument z dnia: 04.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 341