bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Modernizacja strony

Podstawa prawna

Podstawy prawne:

 • USTAWA o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2013.182 j.t.)
 • USTAWA o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.267.2259)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 8 czerwca 2012r. (DZ.U.2012.712)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.189.1598)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.238.1586)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wzoru kontraktu socjalnego z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz.U.10.218.1439)
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z dnia 7 lutego 2006 r. (Dz.U.06.25.186)
 • USTAWA o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 1228)
 • USTAWA o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.3.)
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012r. poz. 959)
 • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)
 • USTAWA o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 106 poz. 622)Opublikował: Dariusz Śnieżek
Publikacja dnia: 30.09.2013
Podpisał: Dariusz Śnieżek
Dokument z dnia: 30.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 336